ดาวโหลดคู่มือการทำงานวิจัย

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเกี่ยวกับงานวิจัยโปรแกรม

 1. แบบฟอร์มพบอาจารย์ที่ปรึกษา (RT01.doc)
 2. ใบเสนอหัวข้อและตั้งที่ปรึกษา (RT02.doc)  
 3. ใบอนุมัติขึ้นสอบหัวข้อ (RT03.doc
 4. โครงร่างงานวิจัย (RT04.doc) 
 5. ใบแนะนำจากกรรมการ (RT05.doc)
 6. ใบอนุมัติขึ้นสอบก้าวหน้า (RT06.doc)
 7. ใบอนุมัติสอบจบ (RT07.doc)
 8. ใบอนุมัติเข้าเล่ม (RT08.doc) (แนบใบอนุมัติ2+ใบรับรอง2)
9. แบบฟอร์มรับรองการแก้ไข (RT09.doc)  
10.แบบฟอร์มงานวิจัย (RT10.doc)